Már a kezdetektöl az energia tanúsítványtól a munka befejezéséig segítünk önnek és intézünk mindent.
Már a kezdetektöl az energia tanúsítványtól a munka befejezéséig segítünk önnek és intézünk mindent.

Mekkora az igényelhető támogatás összege?

A beruházás költségvetésének maximuma 7 millió Ft, melynek a teljes otthonfelújítási támogatás az önrész mellett legfeljebb a 85,7%-át teheti ki. Ez a minimum 2,5 és maximum 6 millió Ft támogatási összeg változó arányban áll egy kamatmentes hitelből, illetve vissza nem térítendő támogatásból.


Példa:

7 milliós költségvetésnél tehát 1 millió Ft önrésszel és 6 millió Ft támogatással, 5 millió Ft esetén 4.285.000 Ft-tal, 3 millió-nál 2.571.000 Ft-tal számolhatunk.

Ennek megfelelően a teljes beruházás minimum 14,3%-át kitevő önrész 7 milliós költségvetésnél 1 millió Ft-ot, 5 millió esetén 715 ezer Ft-t, 3 milliónál 429 ezer Ft-t jelent.

A teljes felújítás természetesen állhat 7 millió Ft-nál nagyobb összegből, de támogatást legfeljebb erre a keretre igényelhetünk.

Ki igényelheti a támogatást?

Az igénylővel szemben az alábbi feltételek érvényesek:

 • Cselekvőképes, nagykorú természetes személy.
 • Magyar állampolgár, avagy hazánkban legalább egy éve lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező EGT tagállam állampolgár.
 • Rendelkezik magyar adóazonosító jellel.
 • A szóban forgó ingatlanban tulajdonos, vagy annak holtig tartó haszonélvezője, és minimum 2024. május 1. óta azt életvitelszerűen lakja.
 • 75. életévét nem tölti be a kölcsön lejártáig. Ha így volna, a sikeres igényléshez szükséges egy adóstárs bevonása, aki megfelel ennek a követelménynek és jövedelme elbírja a kölcsön törlesztését.
 • Eleget tesz az adósságfék szabályának: a 600.000 Ft-nál kevesebbet keresők fizetésük legfeljebb 50%-át, az ezt meghaladó bevételűek legfeljebb 50%-át fordíthatják törlesztésre.
 • Nincs a bruttó minimálbért meghaladó köz-, vagy adótartozása.
 • Nincs 60 napnál régebb, a bruttó minimálbért meghaladó közüzemi számlatartozása sem.
 • Sem ő, sem adóstársa nem szerepel elmaradással a KHR-ben, a listában velük szemben veszteségleírással rendezett elmaradás sem szerepel.

Meddig igényelhető a támogatás?

A program június 3-ától válik elérhetővé. A kérelmeket 2025 év végéig kell benyújtani, a hozzátartozó kölcsönszerződéseket pedig 2026. április 30-ig lehet megkötni, ám a szakértők arra számítanak, hogy a 108 milliárdos forráskeret még jóval ezelőtt kimerül.

Hogyan vehető igénybe az Otthonfelújítási támogatás?

1. Jelentkezés az MFB pontokon

A kész költségvetési tervvel június 3.-tól kereshetőek fel az MFB pontok: az OTP-, Gárnit-, MBH bank 266 fiókjából egyet kell felkeresni.


2. Igénylés leadás

A kérelem anyagát sikeres elbírálás után ugyancsak az MFB pontokon lehet majd vélhetően benyújtani.


3. Banki folyósítás

Sikeres igénylés esetén a kölcsönző bank folyósítja a teljes hitelösszeget, mely a beruházás költségvetésétől függően 2,5-6 millió Ft.


4. Energetikai tanúsítvány

A hiteles energetikai tanúsítvány igazolja az ingatlan beruházást megelőző energetikai állapotát.


5. Kivitelezés 2-2,5 éven belül

A munkálatokat a kölcsönhöz kapcsolódó rendelkezésre tartási időszakon belül kell elvégezni, melynek időszaka 24 hónap, ez egyszeri alkalommal további 6 hónappal hosszabbítható meg. Összesen tehát 2-2,5 év áll rendelkezésre a beruházások befejezésére.


6. Energetikai tanúsítvány

A hiteles energetikai tanúsítvány bizonyítja a beruházással elért energetikai javulást, mely legalább 30% esetén jogosít fel az otthonfelújítási támogatás igénybevételére.


7. Állami támogatás folyósítása

A vissza nem térítendő támogatás mértékét a járás átlagkeresete, illetve az igénylő jövedelme határozza meg és a kiutalt összeg közvetlenül a folyósított hitel tőketartozását fogja csökkenteni.


8. Hiteltörlesztés

A beruházást követő 3 hónapos türelmi idő után kell megkezdeni a havi törlesztést. Mivel a hitel teljes futamideje 10 év, melynek első 2 – hosszabbítás esetén 2,5 – évében szükséges befejezni a kivitelezést, így az ebből fennmaradó 7,5-8 év alatt szükséges visszafizetni a kamatmentes hitelt.

Hány alkalommal vehető igénybe a támogatás?

Ugyanarra az ingatlanra csakis egyszer vehetjük fel a támogatást, ahogy adott magánszemély is csak egyetlenegyszer élhet vele. Igaz ez akkor is, ha életvitelszerűen többen lakják az ingatlant, akkor is többlakásos vagy többgenerációs családi házról van szó, vagy ha az igénylő egynél több házban rendelkezik tulajdoni joggal.

Milyen ingatlanra igényelhető a támogatás?

Az ingatlannal szemben támasztott feltételek:

 • 1990 december 31. előtt, Magyarországon épült.
 • Az igénylő életvitelszerűen lakja legkésőbb 2024 május 1 óta.
 • A földhivatali ingatlan-nyilvántartásában belterületi-, külterületi-, zártkerti lakóházként, szabadon álló családi házként, sorházi családi házként, ikerházként van bejegyezve.
 • Kizárólag lakáscélú energiafelhasználás valósul meg benne.
 • Címén tényleges vállalkozási-, avagy gazdálkodási tevékenységet csak akkor végezhetnek, ha a vállalkozáshoz szükséges energiafelhasználást külön mérőórák és közüzemi számlák követik. Székhelycímként való szerepeltetése nem befolyásolja az igénylés elbírálását.

 • Melyek az igénylés alap feltételei?

  A támogatás elsődleges feltétele, hogy a vele megvalósult beruházással az ingatlan legalább 30%-os primer energetikai megtakarítást érjen el.

  Melyek az igénylés további feltételei a kivitelezéssel kapcsolatban?

  A személyi és az ingatlannal szemben támasztott feltételek mellett a kivitelezéshez is fűződnek megkötések.

  Az anyagdíjról úgy, mint a munkadíjról számlát kell benyújtanunk, így a saját kezűleg végzett munkát nem fogjuk tudni elszámolni. Az igénylő nem lehet azonos a számlát kiállító vállalkozóval, annak közeli hozzátartozója vagy élettársa sem lehet. Amennyiben a kivitelező egy gazdálkodó szervezet, az igénylő vagy közeli hozzátartozója nem lehet annak alkalmazottja, vezető tisztségviselője, tulajdonosa vagy alapítója.

  A véleményezésre bocsátott tervezet emellett a különféle munkálatok fajlagos költségeit is megszabja.

forrás:www.otthonfelujitasi-tamogatas.hu