OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS 2021

Egy régi vízvezeték, idejétmúlt sokat üzemelt kazán, esetleg egy régi villanyvezetékekből álló ház mind-mind egy időzített bombaként funkcionál... régi klímád már nem működik megfelelően?

Ragadd meg a lehetőséget és élj az otthonod felújításával korszerűbbé tételével, álmodd meg és mi megvalósítjuk neked, de ne késlekedj nehogy kifuss az időből, amint elhatároztad magad, keress minket bizalommal, mi segítünk mindenben, válaszolunk az esetleges kérdésekre és még ötletekkel is tudunk szolgálni.


Összegyűjtöttük a lakásfelújítási támogatás pontos részleteit

Általános tudnivalók:

 • A lakásfelújítási támogatás 2021. január 1-jével lép életbe
 • Minden család egyszer élhet a lehetőséggel
 • A támogatás összege a felújítási költségek 50%-a, de maximum 3 millió forint lehet
 • A felújítási költségeket számlával kell igazolni, melyek kiállítási dátuma 2021. január 1-je utáni kell, hogy legyen
 • A támogatás legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető
 • Legalább egy eggyüttlakó gyermek szükséges a támogatáshoz, melybe a
 • legalább 12 hetes magzat és a 25. évét még be nem töltött, együttélő gyermek is beleszámít.
 • Házaspárok, élettársak, egyszülős családok, elváltak is élhetnek a lehetőséggel.

Milyen típusú ingatlanra vehető igénybe a támogatás?
Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei.

Hogyan fogják ellenőrizni, hogy mire ment el a támogatás?
Legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig a legközelebbi fővárosi vagy megyei kormányhivatal a helyszínen ellenőrizheti, hogy a támogatást jogszerűen vették-e igénybe. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készítenek, melyet eljuttatnak a Magyar Államkincstárhoz.

Mikor kapható meg a lakásfelújítás támogatásának összege?
A támogatás iránti kérelmet a beérkezés időpontját követően a MÁK a beérkezés sorrendjében, 30 napon belül bírálja el, majd 5 napon belül kiutalja az összeget.

Mennyi pénzt ad az állam a lakásfelújítási programra?
A támogatás összege maximum 3 millió forint. Az anyagköltség és munkadíj 50-50%-ban igényelhető. Vagyis 1,5 millió - 1,5 millió forint munkadíjra és anyagköltségre is elszámolható.

Mikor fizeti ki az állam az anyagköltségeket?
A lakásfelújítási költséget az igénylő megelőlegezi, majd az összeget utólagos igényléssel a MÁK-tól fogja visszakapni.

Mit kell majd bemutatni a támogatáshoz?
A kivitelezőkkel szükséges szerződést kötni a munkálatokról, melyhez Novák Katalin tárcája biztosít egy egyszerű sablonszerződést. Ezen felül az összes anyagköltségről és munkadíjról szóló számlát el kell tenni, és a munka befejezését követően 60 napon belül a Magyar Államkincstárhoz eljuttatni. A folyamatot elektronikusan is el lehet intézni.

Mire vehető igénybe a támogatás?
Szinte minden otthonfelújítással kapcsolatos munkavégzésre
Például:
Konyha felújítás
Fürdőszoba felújítás
Fűtési rendszer cseréje
Új kazán, bojler
Szigetelés (külső, belső)
Nyílászárók cseréje
Tetőcsere, tetőfelújítás
Napelemes rendszer, napkollektor telepítése, cseréje
Klímaberendezés beépítése, cseréje
Lakás belső terének felújítása
Kerítés építése
Terasz, erkély építése
Térburkolat készítése, cseréje
Télikert kialakítása
Beépíthető bútor, konyhai gép beépítése, cseréje
víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje
Festés-mázolás
Asztalosmunkálatok

A támogatás igényléséhez fel lehet venni hitelt?
Igen, mivel a lakásfelújítási támogatás utólagos, vagyis az igénylést a költségszámlákkal együtt kell benyújtani, így ha nem áll rendelkezésre a megfelelő erőforrás, akkor lehetséges személyi kölcsön, vagy lakásfelújítási hitel igénylése. A támogatott lakásfelújítási hitelek 2021 februártól igényelhetők meg. A támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.

Hol lehet benyújtani a lakásfelújítási támogatási igénylést?
A kérelem a Magyar Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be, melyet megigényelhető

 • a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen
 • postai úton
 • személyesen a kormányablaknál

Fontos információk és feltételek:

• A támogatásból szépíteni, bővíteni, korszerűsíteni lehet a már meglévő otthonokat.

• Az egyik legfontosabb feltétel, hogy legalább egy legfeljebb 25 éves gyermek (a 12. hetétől a magzat is számít) legyen a háztartásban.

• Legalább egy év folyamatos tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie, és köztartozásmentesnek kell lennie annak, aki igénybe szeretné venni az otthonfelújítási támogatást.2

• A támogatás maximum 3 millió forintig vehető igénybe.

• 3 millió forintnál kisebb összegre is kérhető a támogatás.

• A beruházás költségének felére vehető igénybe a támogatás.

• Minden család csak egyszer veheti igénybe ezt a lehetőséget.

• Mindenki igénybe veheti a lehetőséget ha gyermeket nevel: házaspárok, élettársak, egyedülállók és elváltak is .

• 25 éves életkorral kell számolni a megváltozott képességűek, GYOD-ra jogosult gyermekek esetében.

• Gyermekét egyedül nevelő szülő is igénybe veheti a támogatást.

• A gyermekeket külön-külön nevelő elvált szülők a támogatáson is osztozhatnak, de ha a két szülő közül csak az egyik nevel gyermeket, akkor ő a jogosult.


Kérdések és válaszok:

Feltétel-e, hogy az érintett ingatlanon ne legyen haszonélvezeti jog?

Nem, ez nem feltétel.

Jogosulttá teszi-e a családot egy alap, saját tb-befizetés is?

Nem, amennyiben mindkét szülő csak ilyennel rendelkezik. Legalább egyik szülőnek (egyedülálló szülő esetében neki) munkavégzéshez, tanuláshoz vagy gyermekneveléshez kapcsolódó tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie.

Lízinggel vásárolt és még hitellel terhelt lakásra igényelhető-e a támogatás?

A kérelem benyújtásának időpontjában a lakásban az igénylőnek és a gyermeknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie, vagyis ha ez a lízingszerződés miatt még nem teljesül, addig nem vehető igénybe a támogatás.

Igénybe vehető-e a támogatás olyan lakásra, amelyet egy másik beruházás miatt jelzáloggal terheltek?

Igen, nem probléma, ha a lakáson van bármilyen jelzálog.

Igénybe vehető-e lakásfelújítási támogatás olyan új lakásra is, amely jogilag igen, fizikailag azonban még nem teljesen készült el? Pl. terasz, erkély építése vagy napelem, tetőtérbeépítés megvalósítása közvetlenül a lakás átadása után, felújítási támogatásból?

A jelen helyzet szerint két megkötést ismerünk erre vonatkozóan - mondta kérdésünkre Argyelán József. 1. Ha az ingatlan-nyilvántartás alapján már lakás, lakóház az ingatlan, csak akkor igényelhető rá a támogatás, 2. olyan munkálatokra nem lehet felhasználni, amelyet az eredeti kivitelezői szerződés alapján kellene elvégezni. Ez esetben a szerződés ugyanis nem felújításra szól, és nem is 2021. januárját követően kötötték. Más típusú, akár nemrég átadott ingatlanon elvégezhető munkálatok (lásd cikkünk végén a felsorolást) viszont elvégezhetők.
Igénybe vehető-e a támogatás egy második konyha, fürdőszoba vagy újabb szoba kialakítására?

Melyikre igen, melyikre nem?

A fürdőszoba, WC esetében a rendelet kifejezetten nevesíti, hogy az ingatlanban az első ilyen helyiség kialakítása finanszírozható meg a támogatásból. A konyha nincs nevesítve semmilyen formában az elvégezhető munkálatokat tartalmazó felsorolásban, éppen valószínűsíthető, hogy annak kialakítása sem finanszírozható meg. Ugyanakkor egy konyhának kialakított helyiségben a beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje finanszírozható. Új háznál a kerítés építésére, térburkolásra, terasz kialakítására vagy épp klíma beépítésére is felhasználható a támogatás.

Korábban arról volt szó, hogy az elvégzett munkát vagy a munkadíjat nem (csak) számlával, hanem egy formanyomtatvánnyal vagy munkaszerződéssel is igazolni kell. Mit ír elő a rendelet ezzel kapcsolatban?

Szükséges a támogatáshoz olyan vállalkozói szerződés(ek) bemutatása, amely(ek)et 2021. januárját követően kötöttek. Valamennyi munkálatról be kell ezt nyújtani, amelyre visszaigényelnénk a támogatást. Szükséges a számlák bemutatása is, továbbá átutalással rendezett számla esetén igazolás a teljesítésről.

Formanyomtatványon kitöltött számlaösszesítőt is be kell nyújtani.
Igénybe vehető-e a lakásfelújítási támogatás külföldi tb-jogviszonnyal? Mik ennek a korlátai?

Legalább egyéves tb-jogviszony kell, ennek megfelel a magyar Tbj-törvény 6. paragrafusa szerinti biztosítotti jogviszony (saját magunk által fizetett tb nem!), külföldi tb, nyugdíj melletti munkaviszony, vállalkozói jogviszony, közép-, felsőoktatási intézményben folytatott nappali hallgatói jogviszony és az úgynevezett diplomás gyed is. Jelenleg is biztosítottnak kell lenni, itt azonban szigorúbbak a szabályok: aktuálisan a Tbj-törvény 6. paragrafusa szerint biztosított kell hogy legyen az igénylő, vagy nyugdíj melletti munkaviszony fogadható el. Vagyis az 1 éves jogviszonyba beleszámít a külföldi tb, de igényléskor nem lehet külföldi tb-biztosított az igénylő. Ha egy pár igényel és egyikük külföldön dolgozik, a másik itthon, akkor elégséges, ha az egyikük igazolja az itthoni tb-jogviszonyt. Persze a külföldi munkaviszony nem mindig jelent feltétlenül külföldi tb-t is, elképzelhető, hogy ebben az esetben is magyar biztosított marad az igénylő és ezzel jogosulttá válhat a támogatásra. (Idézet a Tbj. 6. paragrafusából: "biztosított az a természetes személy is, aki a munkát külföldi foglalkoztató számára Magyarország területén kívül végzi, és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet, vagy Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezmény alapján e törvény hatálya alá tartozik.")

Igénybe vehető-e felsőoktatásban tanuló gyerekre a támogatás úgy, hogy 18 éves kora óta a gyerek már nem a szülők lakásába van bejelentve?

Két szabály van, ami ezt meghatározza: egyrészt a szülő csak vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után igényelhet támogatást, másrészt a támogatásra az igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után együttesen jogosult. (Ha a gyermeket a támogatás igénybevétele során a szülők legalább egyikénél figyelembe vették, akkor egy újabb igénylés során már nem vehető ismételten figyelembe. Vagyis a gyermek lakcímkártya állandó lakóhelye oda kell szóljon, ahol a szülő lakik, akinek viszont mindenképpen a felújítandó lakásban kell élnie. A nagykorú gyermeknek nem kell egy éve a lakásban laknia akkor sem, ha egy évnél régebben vették az ingatlant. A kiskorú gyermeknek viszont igen: "az igénylő - együttes igénylés esetén mindkét fél -, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik."

Miként és milyen összegben vehető igénybe a támogatás akkor, ha a számlák gyűjtése alatt a szülők elválnak?

Az igénylés pillanata számít. Fontos kérdés lehet, kinél marad a gyermek, gyermekek. Ha mindegyik az egyik szülőnél, akkor ő igényelheti a teljes támogatást (persze neki kell maradnia az ingatlanban is). Ha legalább egy gyermek a másik szülőnél kerül elhelyezésre, akkor legfeljebb 1,5 millió forint támogatás igényelhető külön-külön (természetesen egyikük az új otthonára veheti fel). Kivéve, ha az egyik fél lemond a másik javára a támogatás igénybevételéről, erre ugyanis lehetőséget ad a jogszabály. Fontos, hogy kinek a nevére szól a számla: ekkor már nem közös igénylők, vagyis annak a szülőnek a nevére kell szóljon, aki a támogatást igényli.

Mekkora támogatást vehet igénybe az, akinek két különböző házasságából van egy-egy gyermeke?

Kérdés, hogy a házasságaiból van-e másik gyermeke, amelyet nem nála helyeztek el. Ha nincs, akkor a teljes támogatást, 3 millió forintot. A mozaik családok esete azonban számunkra még nem egyértelmű. Argyelán József, a Bankmonitor szakértője szerint vannak azonban érdekes kérdések még bőven, amelyekre nem tudjuk a pontos választ:

A. egy gyermeket az igénylőnél nála helyeztek el, egyet volt párjánál és újraházasodik egy hasonló helyzetben lévő szülővel. Mekkora összegre lehetnek jogosultak?

B. Egy gyermeket az igénylőnek helyeztek el, egyet volt párjánál, újraházasodik és születik egy újabb gyermekük.

Mivel együttesen lehet igényelni a támogatást, akkor jogosult 3 millió forintra?

A korábbi házastárs ebben az esetben mekkora támogatást vehetne igénybe a másik gyermekre?

C. Egy gyermeket az igénylőnél helyeztek el, egyet volt párjánál, újraházasodik és születik egy újabb gyermekük. Korábban lemondott a támogatásról a volt pár javára. Most igényelhetné az új gyermek miatt a család, ha igen mekkora összeget? Lehet még számtalan variáció, ez a helyzet még további szabályozásra szorul.

Benyújthatók-e 2021-es számlák úgy, hogy a támogatás jogosultjává csak 2022-ban válik az igénylő, például akkor születik gyermeke (vagy éri el a 12 hetes magzati kort)?

Jelenleg nem ismert ennek akadálya.

A támogatás igénylésekor kell teljesíteni a jogszabályi feltételeket, nem pedig a munkálatok megkezdésekor. Ugyanakkor nem szabad erre alapozni semmilyen felújítást, hiszen mi történik, ha a tervezettel ellentétben mégsem lesz jogosult a család 2022. végéig a támogatásra, vagy ha az utolsó számla kiállítását követő 60 napon belül nem válik jogosulttá a család?

Ezekben az esetekben elesnek a támogatásról, amire mint kockázatra feltétlenül gondolni kell.
Személyes igénylés esetén hová kell fordulni, illetve online igénylés esetén elérhető-e már az az internetes felület, ahol mindent be lehet nyújtani?

Személyesen a kormányablakoknál lesz igényelhető a támogatás 2021. január 1-je és 2022. december 31-e között. Emellett postai úton, illetve a Magyar Államkincstár elektronikus felületén is igényelhető lesz a támogatás, ez utóbbi felületről azonban jelenleg még nincsen információnk.
Ki és hogyan ellenőrizheti a munkálatokat a folyósítást követő 6 hónapon belül, és milyen esetekben kell visszafizetni a támogatást?

A támogatás folyósítását követő 180 napon belül a kormányhivatal ellenőrizheti a támogatás felhasználását. Ehhez helyszíni szemle társul, azaz kimehetnek megnézni, hogy ténylegesen elvégezték-e a felújítási munkálatokat. Ha jogtalanul lett igénybe véve a támogatás, csak akkor kell büntetőkamattal növelten visszafizetni.

A támogatható munkálatok listája még egyszer

(Szinte minden otthonfelújítással kapcsolatos munkavégzésre igényelhető a támogatás)
víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje
fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
tető cseréje, felújítása, szigetelése,
égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
klímaberendezés beépítése, cseréje,
napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
kerítés építése,
gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
terasz, loggia, erkély, előtető építése,
térburkolat készítése, cseréje,
télikert kialakítása,
amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül - meghatározott akadálymentesítési munkák,
alapozási szerkezet megerősítése, valamint
beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

1: A felújítási munkákról és a felhasznált anyagokról kiállított számlák összegének felére, legfeljebb 3 millió forintra lehet igénylést benyújtani, családonként egyetlen alkalommal. A támogatást tehát összesen 6 millió forintnyi munkadíjról és anyagköltségről szóló számlával lehet teljes mértékben kihasználni, de nem mindegy e kétféle költség aránya

2: A tb-jogviszony felsőoktatási és munkaviszonyból is származhat, és akkor számít folyamatosnak, ha az elmúlt egy évben legfeljebb harminc napra szakították csak meg. A lehetőséggel házasok, élettársak és egyszülős családok egyaránt élhetnek, az elvált, de a gyermekfelügyeletet megosztó szülők pedig megoszthatják egymás között a támogatást.

Forrás: index.hu, portfolio.hu, hitelnet.hu